Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

MIA, Vamil en EIA lijsten 2016

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de lijsten gepubliceerd betreffende investeringen in milieuvriendelijke en energiezuinige technieken die in 2016 in aanmerking komen voor de regeling Milieu Investeringsaftrek (MIA), Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en Energie Investeringsaftrek (EIA).

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Financiën willen investeringen in milieuvriendelijke en energiezuinige technieken via deze investeringsregelingen stimuleren. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regelingen uit. RVO ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen, technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en de coördinatie van voorstellen voor de nieuwe lijsten.

De lijsten worden jaarlijks aangepast, de lijsten voor 2016 zijn op 30 december 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. Op de Energielijst staan alle investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie die in aanmerking komen van de EIA.

Enkele opvallende wijzigingen in de Milieulijst 2016:
• Bevorderen van circulaire innovaties
• Mobiliteit en duurzame brandstofvisie
• Voedselvoorziening en landbouwproductie

Voor aanvullende informatie MIA en Vamil zie www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil.

Downloads:
Brochure en Milieulijst 2016 
Energielijst 2016

 Bron: Fedecom