Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Nieuwe Arbeidsomstandighedenwet 2017 - Arbowet

De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017

Al een tijdje op de kalender van de regering en per 1 juli 2017 is het zover: een vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet. Kort gezegd “Arbowet”. Met deze wetswijziging wil men dat er beter geacteerd wordt door werkgevers en werknemers op de veranderende arbeidsmarkt.

Duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking wordt steeds belangrijker omdat mensen langer door moeten werken. De nieuwe Arbowet moet onder meer zorgen voor betere preventie en meer aandacht voor beroepsziekten en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Wat gaat er precies veranderen?
Hieronder een opsomming van de belangrijkste punten:

• Een open spreekuur bij een bedrijfsarts; ook als er nog geen sprake is van verzuim, mag een werknemer op eigen initiatief de bedrijfsarts bezoeken.
• Medewerkers hebben recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts, bijvoorbeeld als er twijfel bestaat over de wijze van re-integratie. De precieze invulling van het recht op een second opinion is nog niet duidelijk. Hierover volgt later meer informatie.
• Vrije toegang op de werkvloer; de bedrijfsarts krijgt vrije toegang tot de werkvloer zodat er een beter zicht kan ontstaan op de organisatie en kan zien en horen wat er zich afspeelt. De bedrijfsarts kan zo beter preventief en actief adviezen uitbrengen.
• Duidelijke rol van de preventiemedewerker; deze werknemer krijgt een duidelijker rol in het bedrijf. Hij wordt meer betrokken bij het bedrijfsbeleid op het gebied van veilig en gezond werken.

Onafhankelijkheid bedrijfsarts; in de nieuwe wet wordt nog beter vastgelegd dat de bedrijfsarts een onafhankelijke en adviserende rol heeft.
Wilt u de volledige tekst van de wetswijziging lezen? Ga dan naar arbeidsomstandighedenwet of neem contact op met uw eigen arbodienstverlener.

Per 1 juli 2017 gelden er wettelijke eisen voor het basiscontract dat een werkgever sluit met zijn arbodienstverlener of zijn bedrijfsarts. Welke eisen dit precies zijn, kan met behulp van een checklist van brancheorganisatie OVAL worden nagekeken.

Wat gebeurt er met lopende arbodienstcontracten?
Tot één jaar na de inwerkingtreding van de wet mogen bestaande contracten ongewijzigd doorlopen. De meeste arbodienstverleners zullen niet tot 1 juli 2018 wachten, maar per 1 januari 2018 de contracten omzetten naar de nieuwe wettelijke bepalingen.

Nieuwe arbodienstcontracten vanaf 1 juli
In de contracten van werkgevers die vanaf 1 juli 2017 ingaan zijn deze nieuwe wettelijke bepalingen opgenomen.

Wilt u hierover meer informatie? Of wilt u weten hoe een specifieke arbodienstverlener hiermee om gaat? Neem dan gerust contact met ons op.

contact button