Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Werkwijze Post Risicobeheer

Post Risicobeheer is een onafhankelijk specialist die op een betrokken en persoonlijke wijze de risico’s van uw bedrijf, uw medewerkers en uzelf kan beheren. Het is belangrijk dat u als klant het vertrouwen heeft dat uw (bedrijfs)belangen integer en oprecht behartigd worden.

De werkwijze die hierbij gehanteerd wordt is even helder als doeltreffend. Om tot een volwaardig advies te komen zal er samen met u als ondernemer een uitgebreide risicoanalyse plaatsvinden om uw bedrijf in kaart te brengen. Vervolgens gaan we gezamenlijk bekijken wat wel en wat niet verzekerd dient te worden. Stelregel die Post Risicobeheer hierbij hanteert is dat niet alles verzekerbaar is en dat ook niet alles verzekerd hoeft te worden. Daarbij gaat het om het beoordelen of de risico’s die een onderneming of ondernemer loopt beheersbaar zijn en blijven door het treffen van de juiste voorzieningen. Wij bieden voor elke situatie een oplossing die bij u past.

Echter wat u wel wilt verzekeren, dient dan vervolgens ook goed verzekerd te zijn.


Risicomanagement helpt u met blijvend succesvol ondernemen

Wat zijn uw doelstellingen? U wilt bijvoorbeeld doen wat u leuk vindt, uw bedrijf laten groeien, de continuïteit van uw bedrijf waarborgen. Als u die doel stellingen wilt behalen, is het belangrijk om inzicht te hebben in wat die doelstellingen in de weg kan staan.

Dat kan door risico management. Als Erkend MKB-adviseur helpen wij u met het in kaart brengen van uw bedrijfs- en ondernemersrisico’s.
Dit doen wij met een speciale app. Deze werkwijze gaat als volgt:

Werkwijze in 4 stappen

1Voorbereiding
Van tevoren bespreken wij met u wat we gaan doen, wat u kunt verwachten aan output en wat het kost. Ook zorgen wij ervoor dat alle algemene gegevens over uw bedrijf al zijn ingevoerd in de app. Dit bespaart ons tijd tijdens het gesprek.

2Aan tafel
Dan gaan wij aan tafel. Wij stellen u algemene vragen over uw bedrijf en uw personeel.

3Een rondje door het bedrijf (walkthrough)
Daarna maken wij een rondje door uw bedrijf en maken een risicoanalyse. Onderweg maken wij foto's van specifieke situaties voor in de rapportage.

4 Rapportage
Het resultaat is een uitgebreide rapportage van alle bedrijfs- en ondernemersrisico’s. Dit gaat verder dan alleen verzekeren. Wij geven u ook inzicht in de risico’s op het gebied van bedrijfsactiviteiten, bedrijfsmiddelen, veiligheid, mobiliteit, personeel, milieu en vergunningen. Dan kunt u zelf bepalen welke risico’s u wilt voorkomen, beperken, nemen of verzekeren. Dit draagt bij aan de bedrijfscontinuiteit.

werkwijze in 4 stappen flyer post risicobeheer Klik op de afbeelding om de flyer te downloaden


Dus: met beleid verzekeren!

Omdat het gemiddelde bedrijf echt niet bestaat, levert deze benadering bij ieder bedrijf weer een andere uitkomst op. Temeer omdat het per bedrijf verschilt wat u als ondernemer kan en wilt verzekeren, maar ook wat voor risico’s u zelf kan en wilt dragen!

TRANSPARANT

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Hierbij kunt u denken aan automatisering, opleidingen en de wettelijke vergunningen en registraties. Wij zijn graag transparant in de vergoedingen die wij voor onze dienstverlening rekenen.

Provisie
Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van financiële instellingen (verzekeraars) ontvangen waar u, met onze begeleiding, een financieel product (verzekering) aanschaft. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘provisie’ en wordt verwerkt in de premie die u voor de betreffende verzekering per jaar betaald. Provisie zorgt ervoor dat wij u bij aanvang en gedurende de looptijd van uw verzekering kunnen blijven informeren en hulp kunnen bieden bij mutaties of eventuele schadeafhandeling. Wij zorgen ervoor dat onze vakkennis actueel blijft en wij de diensten aan u kunnen blijven leveren die nodig zijn om uw verzekerbare risico’s zo goed mogelijk verzekerd te hebben en te houden. De provisie bij schadeverzekeringen varieert van 5 tot 25% en is afhankelijk van de verzekeraar waar uw verzekering wordt ondergebracht en de dienstverlening die verbonden is aan het afsluiten en het beheren van deze verzekering.

Declaratie
Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij ‘declaratie’ of ‘fee’. Als het gaat om complexe financiële producten doen wij dit standaard, voor andere producten doen wij dit in overleg. In de meeste gevallen zal het tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product of verzekering dat u aanschaft lager wordt. Ook combinaties van deze vergoedingen zijn mogelijk.

Voor complexe financiële producten geldt vanaf 1 januari 2013 een provisieverbod. Wij hanteren vaste tarieven bij de advisering en aankoop van een dergelijk complex product.
 
Bij het hanteren van vergoeding op basis van declaratie stellen wij in overleg met u vast wat onze taken zijn, waar u recht op heeft en uiteraard wat de kosten hiervan zijn.

Wilt u meer weten over de tarieven van onze dienstverlening lees dan onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten.