Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Klachtenprocedure

Klachten over onze dienstverlening
Wij doen onze uiterste best om u goed van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat u een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de afhandeling van een schade, over onze werkwijze of over onjuiste informatie.
We horen graag van u als u een klacht heeft. We kunnen dan het probleem oplossen en onze dienstverlening voor u én voor onze andere klanten verbeteren.

Oplossen van uw klacht
Alle klachten over de dienstverlening van Post Risicobeheer worden in behandeling genomen. Heeft u een klacht? U kunt uw klacht schriftelijk aan ons richten. Adresgegevens vindt u op de contactpagina. Wij vragen u om de klacht zo duidelijk en volledig mogelijk te omschrijven en - indien van toepassing - aan te vullen met bewijzen. Wij nemen vervolgens uw klacht in behandeling. U ontvangt hierover binnen 5 werkdagen een bevestiging, daarna nemen we binnen 10 werkdagen contact met u op om tot een oplossing te komen. Negen van de tien keer komen we er zo uit.

Komen we er samen niet uit?
Dat vinden we heel vervelend. Maar het kan natuurlijk altijd voorkomen dat we het echt niet eens zijn. In dat geval verwijzen we u door naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Kifid is een onafhankelijk klachtenloket dat zich bezighoudt met het oplossen van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners.

Belangrijke informatie
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Postbus 93257
2509 AG 's-Gravenhage
Telefoon 0900 355 22 48
E-mail

Het meldingsnummer Kifid voor Post Risicobeheer is 300.016205

kifid