Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Registraties

Post Risicobeheer is bij een aantal organisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven.

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. 
Alleen als een onderneming aan de strenge eisen van de AFM voldoet, ontvangt zij een vergunning om bepaalde financiële diensten te verlenen. Ons kantoor is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12043748. Het register van vergunninghouders kunt u vinden op afm.nl/registers.

Post Risicobeheer heeft een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:
• Schadeverzekeringen

• Inkomensverzekeringen

• Zorgverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Spaarrekeningen Betaalrekeningen

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Uiteraard doen wij ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u ons hierover direct te informeren. Wij zullen dan ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.
Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u contact zoeken met het Klachteninstituut, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KiFiD is 300.016205. Het register kunt u vinden op kifid.nl.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 64564495.

Autoriteit Persoonsgegevens
Wij zijn ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De taken en bevoegdheden van deze instantie staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.