Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Dienstverleningsdocumenten

Post Risicobeheer is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).
In deze wet is onder meer geregeld dat wij onze klanten met een Dienstenwijzer moeten informeren over onze financiële dienstverlening.

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod op het verlenen van financiële diensten ingegaan. Met de komst van het provisieverbod zijn verschillende nieuwe regels van kracht, onder andere de eisen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan het Dienstverleningsdocument (DVD).

De diensten die een instelling aanbiedt moeten hierin helder en begrijpelijk worden beschreven voor onze (toekomstige) klanten. Door de wetgever is ervoor gekozen de AFM nadere regelgevende bevoegdheden te geven om het dienstverleningsdocument te standaardiseren en daar in de toekomst toezicht op te houden.
Dit betekent dat u de Dienstverleningsdocumenten van alle financieel dienstverleners eenvoudig met elkaar kunt vergelijken.

Via onderstaande links kunt u onze Dienstenwijzer, Dienstverleningsdocumenten en Algemene voorwaarden downloaden:

 Dienstenwijzer Post Risicobeheer

 DVD Risico’s afdekken (ORV, uitvaart, AOV en betalingsbescherming) (AFM-model)

 Algemene voorwaarden

De dienstverleningsdocumenten bevatten een samenvatting van wie we zijn en wat we doen.
Verder vindt u er een compleet overzicht van onze dienstverlening, contactgegevens, informatie over hoe te handelen bij klachten en tariefinformatie.

Tijdens of voorafgaand aan een adviesgesprek worden de algemene voorwaarden ook aan u uitgereikt.