Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

post risicobeheer productwijzersProductwijzers

Productwijzers zijn opgesteld om u in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over een bepaald soort verzekering te geven in de oriëntatiefase. Met de productwijzer als hulpmiddel kunt u beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.
 
Voor schadeverzekeringen zijn productwijzers gemaakt voor de Aansprakelijkheidsverzekering, Rechtsbijstandverzekering, Reis- en annuleringsverzekering, Inboedelverzekering, Opstalverzekering, Motorrijtuigenverzekering, Caravanverzekering, Verzekering aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen, Schadeverzekering inzittenden (SVI), Pechhulpverzekering, Ongevallenverzekering inzittenden (OVI), Pleziervaartuigenverzekering en Rechtsbijstand in het verkeer.
 
Voor inkomensverzekeringen zijn productwijzers gemaakt voor individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), Betalingsbeschermingsverzekering (BBV), verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel), verzekering voor WGA-eigenrisicodrager, collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant), collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant), collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling, collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers en collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.
 
Voor levensverzekeringen zijn productwijzers gemaakt voor de Direct ingaande lijfrente, Erfrente, Kapitaalverzekering, Natura-uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, Spaarhypotheekverzekering en Uitvaartverzekering.
 
U kunt de productwijzers inzien en downloaden op de website van onze serviceprovider Cascade Verzekeringsgroep.
 
Ook kunt u de consumentenwebsite vanAtotZekerheid bezoeken. Op deze site vindt u algemene informatie over verzekeringen, zodat u zelf een afweging kunt maken tegen welke risico’s u zich wilt verzekeren en waar u op moet letten.