Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

Samenwerkingen

Ook heeft Post Risicobeheer de beschikking over een goed netwerk en hebben wij de volgende samenwerkingspartners:

Cascade Verzekeringsgroep
Post Risicobeheer heeft zich aangesloten bij Cascade Verzekeringsgroep. Cascade Verzekeringsgroep ondersteunt ons op het gebied van automatisering, polis administratie, premie incasso en schadeafwikkeling. Daarnaast treedt Cascade voor meerdere verzekeraars op als gevolmachtigde onder de naam Cascade Assuradeuren. Dit betekent dat Cascade namens die verzekeraars aanvragen en wijzigingen behandelt, polissen opmaakt, schades afwikkelt en premies incasseert. In dit document kunt u de veelgestelde vragen over een gevolmachtigd agent vinden.
Wij hebben voor deze samenwerking gekozen, omdat Cascade net als Post Risicobeheer veel waarde hecht aan een goed persoonlijk contact. Verzekeren is en blijft mensenwerk.
De mensen van Cascade zijn toegewijd, accuraat en, als de situatie er om vraagt, flexibel. Een logische keuze!
Meer informatie op cascade.nl

De Polisagent
De Polisagent is onze partner in kredietverzekeringen en ondersteunt organisaties op het gebied van creditmanagement.
Meer informatie op polisagent.nl

Rating Finance Consultants
Onafhankelijk financieel adviesbureau met als kerncompetenties het regelen van bedrijfsfinancieringen, risicokapitaal en het begeleiden van fusies en overnames.
Meer informatie op rating.nl

Partners in Planning
Een onafhankelijk adviesbureau op de volgende deelgebieden:
• Financiële Planning
• Vermogensadvies
• Estate Planning
• Pensioenadvies
• Hypotheekadvies
Meer informatie op partners-in-planning.nl