Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

voor Agro

Post Risicobeheer is gespecialiseerd in risicobeheer voor bedrijven direct en indirect gelieerd aan de agrarische sector.

Of het nu gaat om landbouwmechanisatie, machine- en stallenbouw, metaal- en (installatie)techniek, akkerbouw, veehouderij, (agrarisch) loonwerk, grondverzet of groenvoorziening. Stuk voor stuk bedrijven die te maken hebben met specifieke risico’s. Met onze kennis en ervaring kunnen wij deze risico’s optimaal voor u beheren.

Onze specialisatie in de agrarische sector is herkenbaar door hantering van onderstaande handelsnamen voor de diverse doelgroepen. Door samenwerking met diverse partijen die net als Post Risicobeheer jarenlange ervaring hebben in de agrarische sector kunnen wij een landelijke dekking waarborgen.

Mechanisatie Verzekerd - Specifieke risico’s voor mechanisatiebedrijven

Mechanisatiebedrijven hebben te maken met specifieke risico’s.

Ondanks dat u en uw personeel over de benodigde vakkennis en ervaring beschikken en de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheidsvoorschriften, kan er schade ontstaan.

Het veroorzaken of lijden van schade kan grote financiële gevolgen hebben en de continuïteit van uw onderneming ernstig in gevaar brengen.

Lees meer op mechanisatieverzekerd.nl