Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

voor Agro

Post Risicobeheer is gespecialiseerd in risicobeheer voor bedrijven direct en indirect gelieerd aan de agrarische sector.

Of het nu gaat om landbouwmechanisatie, machine- en stallenbouw, metaal- en (installatie)techniek, akkerbouw, veehouderij, (agrarisch) loonwerk, grondverzet of groenvoorziening. Stuk voor stuk bedrijven die te maken hebben met specifieke risico’s. Met onze kennis en ervaring kunnen wij deze risico’s optimaal voor u beheren.

Onze specialisatie in de agrarische sector is herkenbaar door hantering van onderstaande handelsnamen voor de diverse doelgroepen. Door samenwerking met diverse partijen die net als Post Risicobeheer jarenlange ervaring hebben in de agrarische sector kunnen wij een landelijke dekking waarborgen.

Agrarisch Verzekerd - Voor de agrarische sector

De agrarische sector is volop in beweging.

Brancheverbreding, veranderende wetgeving, nieuwe trends, dierziekten, duurzame oplossingen voor energie, automatisering, robotisering en verdergaande schaalvergroting.

Mooie kansen en nieuwe mogelijkheden leiden echter ook tot nieuwe risico’s voor u als agrarisch ondernemer. Met de benodigde kennis en ervaring kan Post Risicobeheer u uitstekend ondersteunen bij het beheren van uw agrarische risico’s.

Lees meer op agrarischverzekerd.nl