Telefoon Post Risicobeheer   0592 265 165

portret christian post

Linkedin Post Risicobeheer  Christian Post. Bekijk profiel.

Met beleid verzekerd

Met persoonlijke aandacht, kwaliteit van dienstverlening en een duidelijk en herkenbaar onderscheidend vermogen beheren wij uw risico’s.

Post Risicobeheer is geheel onafhankelijk en staat voor zijn klanten.
Wij beoordelen en geven inzicht in de risico’s voor uw onderneming, voor uw medewerkers en voor uzelf. Een optimaal risicobeheer begint tenslotte bij het krijgen van inzicht.
Als ondernemer bent u bezig met ondernemen en heeft u niet altijd de focus op de risico’s die dit met zich mee brengt.

Met onze kennis en ervaring helpen wij u om de risico’s bij het ondernemen te beheersen.

Wij komen graag met u en uw onderneming kennismaken.  

Contact Post Risicobeheer

VIJF REDENEN OM TE KIEZEN VOOR POST RISICOBEHEER

1 Persoonlijke aandacht
Post Risicobeheer bouwt bewust aan een lange termijn relatie met u als klant. Dit ziet u terug in onze goede service.

2 Een ondernemende partner
Wij zijn proactief, snel en goed bereikbaar. Oftewel: net zo ondernemend als u. Bij schade of problemen staan wij direct voor u klaar, ook ‘s avonds en in het weekend.

3 Focus op goed risicobeheer
U helpen slim om te gaan met uw risico’s, dat is ons uitgangspunt. Verzekeringen zijn daarbij een middel, geen doel op zich.

4 Totale ontzorging
Van advies tot verzekering en schadeafwikkeling: wie samenwerkt met Post Risicobeheer, heeft nergens omkijken naar.

5 Deskundig en onafhankelijk
Met onze kennis en ervaring kunnen wij u op deskundige wijze adviseren. Dankzij onze samenwerking met tal van verzekeraars, bent u altijd verzekerd van goede voorwaarden en een aantrekkelijke prijs.

Tips voor werkgevers

 

Productwijzers

post risicobeheer productwijzersProductwijzers

Productwijzers zijn opgesteld om u in eenvoudig Nederlands algemene, objectieve informatie over een bepaald soort verzekering te geven in de oriëntatiefase. Met de productwijzer als hulpmiddel kunt u beter beoordelen of een bepaald soort verzekering toegevoegde waarde biedt.
 
Voor schadeverzekeringen zijn productwijzers gemaakt voor de Aansprakelijkheidsverzekering, Rechtsbijstandverzekering, Reis- en annuleringsverzekering, Inboedelverzekering, Opstalverzekering, Motorrijtuigenverzekering, Caravanverzekering, Verzekering aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer en bagagewagen, Schadeverzekering inzittenden (SVI), Pechhulpverzekering, Ongevallenverzekering inzittenden (OVI), Pleziervaartuigenverzekering en Rechtsbijstand in het verkeer.
 
Voor inkomensverzekeringen zijn productwijzers gemaakt voor individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), Betalingsbeschermingsverzekering (BBV), verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel), verzekering voor WGA-eigenrisicodrager, collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant), collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant), collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling, collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers en collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.
 
Voor levensverzekeringen zijn productwijzers gemaakt voor de Direct ingaande lijfrente, Erfrente, Kapitaalverzekering, Natura-uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, Spaarhypotheekverzekering en Uitvaartverzekering.
 
U kunt de productwijzers inzien en downloaden op de website van onze serviceprovider Cascade Verzekeringsgroep.
 
Ook kunt u de consumentenwebsite vanAtotZekerheid bezoeken. Op deze site vindt u algemene informatie over verzekeringen, zodat u zelf een afweging kunt maken tegen welke risico’s u zich wilt verzekeren en waar u op moet letten.

Dienstverleningsdocumenten

Dienstverleningsdocumenten

Post Risicobeheer is een financiële dienstverlener die valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft).
In deze wet is onder meer geregeld dat wij onze klanten met een Dienstenwijzer moeten informeren over onze financiële dienstverlening.

Op 1 januari 2013 is het provisieverbod op het verlenen van financiële diensten ingegaan. Met de komst van het provisieverbod zijn verschillende nieuwe regels van kracht, onder andere de eisen die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt aan het Dienstverleningsdocument (DVD).

De diensten die een instelling aanbiedt moeten hierin helder en begrijpelijk worden beschreven voor onze (toekomstige) klanten. Door de wetgever is ervoor gekozen de AFM nadere regelgevende bevoegdheden te geven om het dienstverleningsdocument te standaardiseren en daar in de toekomst toezicht op te houden.
Dit betekent dat u de Dienstverleningsdocumenten van alle financieel dienstverleners eenvoudig met elkaar kunt vergelijken.

Via onderstaande links kunt u onze Dienstenwijzer, Dienstverleningsdocumenten en Algemene voorwaarden downloaden:

 Dienstenwijzer Post Risicobeheer

 DVD Risico’s afdekken (ORV, uitvaart, AOV en betalingsbescherming) (AFM-model)

 Algemene voorwaarden

De dienstverleningsdocumenten bevatten een samenvatting van wie we zijn en wat we doen.
Verder vindt u er een compleet overzicht van onze dienstverlening, contactgegevens, informatie over hoe te handelen bij klachten en tariefinformatie.

Tijdens of voorafgaand aan een adviesgesprek worden de algemene voorwaarden ook aan u uitgereikt.